Pons


Gebruik op eigen risico, controleer de uitkomsten!
Programma nog niet voldoende uitgebreid getest!
Fouten/onduidelijk heden graag melden via info@constructieberekeningen.info
Kolom: Rechthoek Rond Anders *

C1: mm * bij een niet rechthoekige/ronde kolom vul hier 'u1' in

C2: mm

lx: m *

ly: m *

h: mm *

ρbeton: kN/m3 *

qk: kN/m2 *

dx: mm *

dy: mm *

ρx: *

ρy: *

β: *

fck: *

Your Input:


Your Output:

Apons = lx * ly = 0
Qg = ρbeton * h = 0
QEd = 1.2*Qg+1.5*Qk = 0
VEd = Apons*QEd = 0
ρtot = $\sqrt{ρ_x^2+ρ_y^2}$ = 0
deff = (dx+dy)/2 = 0

νEd = (β*VEd)/(u1*deff) = NAN N/mm2
k =1+ $\sqrt{200 \over deff}$ ≤ 2 = 2
νmin = 0.035*k3/2*(fck)1/2 = 0
νRd,c = 0.12*k*(100*ρtot*fck)1/3 ≥ νmin = 0
UC = νEdRd,c = NAN
wapening benodigd